tel. +48 693 612 423

biuro@easyaccounting.pl

Easy Accounting Adam Szymczak

ul. Tarnogajska 18/209, 50-512 Wrocław

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright (C) Easy Accounting Adam Szymczak ul. Tarnogajska 18/209, 50-512 Wrocław NIP: 8992596766

Zaufali nam:

Zaufali nam:

Nasze usługi:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem

 • prowadzenie rozliczeń dla opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych

 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37

 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej

 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń

 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT

 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS

 • raportowanie dla potrzeb spółki

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, WniP

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

 • kompleksowa obsługa umów cywilnoprawnych (sporządzanie umów, przygotowywanie rachunków do umów)

 • prowadzenie akt osobowych pracowników 

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników 

 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników

 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz dokumentacji zasiłków

 • sporządzanie deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4, PIT-8A

 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników: PIT-11, PIT-8B, PIT-40

UMÓW SPOTKANIE

tel. +48 693 612 423

biuro@easyaccounting.pl